Sremska Mitrovica – Na inicijativu gradonačelnika Branislava Nedimovića lokalna samouprava u Sremskoj Mitrovici donela je odluku po kojoj će građani porez na imovinu plaćati po najnižoj mogućoj stopi.

Novim zakonskim rešenjem ostvaljeno je lokalnim jedinicama da same odluče u kojoj meri i kojim procentom će opteretiti svoje građane koji imaju stanove i druge nepokretnosti za koje plaćaju namet. Porez na imovinu se ujedno i smatra najvažnijim sopstvenim prihodom lokalne samouprave, podseća gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.

You may also like