Ozon/Izvor:  Novosti

Sremska Mitrovica – Naftna industrija Srbije će 2. februara uputiti javni poziv za otkup svojih akcija. Poziv će trajati 45 dana, pa prodaja može da se obavi do 18. marta.

Time se otvara nova mogućnost svima koji svoje akcije nisu prodali na berzi da akcije ponude naftnoj kompaniji za garantovanu cenu od 4,8 evra.

„To je omogućeno uredbom koju je na poslednjoj sednici u prošloj godini usvojila Vlada“, kaže Vladislav Cvetković, direktor Agencije za privatizaciju.

„Oni koji su stekli većinski paket akcija dužni su da upute ponudu za preuzimanje deonica nosiocima prava i zaposlenima i bivšim zaposlenima, vlasnicima besplatnih akcija“, rekao je on.

Direktor Agencije za privatizaciju dodaje i da cena u ponudi ne može biti niža od one kojom ih je većinski vlasnik akcija stekao.

Ponudu za preuzimanje i svaku izmenu ponude većinski vlasnik akcija je obavezan da objavi u svim dnevnim listovima koji se distribuiraju na teritoriji Srbije sa tiražom od najmanje 50.000 primeraka. Takođe i u svim elektronskim medijima sa nacionalnom frekvencijom.

„Rok važenja ponude iznosi najmanje 45, a najviše 90 dana od dana objavljivanja“, ističe direktor Cvetković.

Kako su uočeni nedostaci u dosadašnjoj primeni Zakona o pravu na besplatne akcije, Vlada je odlučila da proširi mogućnost manjinskih akcionara u trgovanju deonicama. Takođe, konačno je i normativno uređeno da cena u ponudi za preuzimanje ne može biti niža od cene ostvarene transakcijom kojom je stečen većinski paket akcija.

„Zahvaljujući donošenju pomenute uredbe, bitno se pojeftinjuje čitav proces“, ističe direktor Agencije za privatizaciju.

Možda Vam se svidi i