Sremska Mitrovica – Laboratorija za ispitivanje uzoraka i doza jonizirajućeg zračenja Univerziteta u Novom Sadu, juče 25. marta, zabeležila je prisustvo joda 131 u vazduhu, međutim, ta koncentracija ne bi trebalo da izaziva strah kod građana s obzirom na to da se radi o zanemarljivim količinama.
Ovo je po mišljenju stručnjaka sa velikom verovatnoćom posledica nuklearnog akcidenta.
U cilju punog i sistematskog praćenja radio aktivnosti u životnoj sredini, u toku su dodatne permanentne aktivnosti čiji je organizator Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, a realizatori su odgovarajuće laboratorije i stručni timovi Prirodno – matematičkog i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Prioritetno će se uzorkovati i pratiti stanje radioaktivnosti u uzorcima španata, zelene salate i mleka, o čemu će javnost biti redovno informisana.

You may also like