Nastavljaju se arheološka istraživanja Sirmiuma

Sremska Mitrovica – U Sremskoj Mitrovici se nastavljaju arheološka istraživanja na „lokalitetu 85“, istočno od nove zgrade Muzeja Srema, između hipodroma i Carske palate.
Istraživanje će trajati mesec dana, a realizuje ga Arheološki institut u Beogradu u saradnji s Muzejom Srema.
Istraživanja drevne antičke prestonice Sirmium, na čijim ostacima je podignuta Sremska Mitrovica, do sada se sa manjim prekidima, obavljaju od 2008 godine. Otrkriveno je srednjovekobno groblje sa hrišćanskom bogomoljom, u kojoj je ostala dobro očuvana freska Marije Magdalene.

Dosadašnjim istraživanjima stiglo se do četvrtog veka. U okviru novog projakta, kako se očekuje, stići će se do prvog veka, kada su na ovim prostorima vladali Kelti. Time će, sudeći po svemu, biti i završena istraživanja na tom lokalitetu.
Arheološka istraživanja antičkog sirmiuma sistematski se vrše od 1957. godine, kada su prilikom nekih gradevinskih radova otkriveni ostaci Carske palate.

Projekat je vredan 800.000 dinara, a sredstva je obezbedilo Republičko ministarstvo kulture.

You May Also Like