Sremska Mitrovica – Jedan od značajnih datuma u Kalendaru javnog zdravlja koji se obeležava danas, je SVETSKI DAN SRCA.

Cilj obeležavanja ovog dana je povećanje nivoa svesti stanovništva o tome da se oboljevanje i umiranje od kardiovaskularnih bolesti može sprečiti uvođenjem zdravih stilova života i na taj način produžiti produktivne godine života radno aktivnog stanovništva, smanjiti troškovi lečenja i ekonomske posledice.

Svake godine u svetu od bolesti srca i krvnih sudova mozga umire 17,1 miliona ljudi, što stavlja ovaj uzrok smrti na vodeće mesto. Svetski dan srca je ustanovljen kako bi se povećalo znanje o rizicima i unapredile mere prevencije.

Svetska federacija za srce, zajedno sa svojim članicama, ističe da se 80% prevremene smrtnosti usled bolesti srca i moždanog udara može sprečiti kontrolom nekoliko značajnih faktora rizika, u koje spadaju pušenje cigareta, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost.

Kardiovaskularna oboljenja izazivaju 29% svih smrtnih slučajeva u svetu, što ih čini „svetskim ubicom broj jedan“.

Svaki pojedinac može da smanji opterećenost svetske populacije kardiovaskularnim bolestima, učenjem o faktorima rizika i preduzimanjem koraka od vitalnog značaja za smanjenje svog rizika i rizika svoje porodice.
Centar porodičnih aktivnosti i ključna tačka u životu svih ljudi je njihov dom, savršeno mesto za početak preduzimanja aktivnosti da se poboljša zdravlje srca. Zato se ove godine, povodom Svetskog dana srca,

Svetska federacija za srce i njeni članovi fokusiraju na domaćinstvo. Unapređujući ponašanja u sopstvenom domu, ljudi širom sveta mogu imati duži i bolji život, kroz prevenciju i kontrolu bolesti srca i moždanog udara.
Faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti:
1.Visok krvni pritisak,
2.Prekomerna telesna masa,
3.Visok holesterol,
4.Šećerna bolest,
5.Upotreba duvanskih proizvoda,
6.Nedostatak fizičke aktivnosti

Povodom obeležavanja Svetskog dana srca Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica u saradnji sa Domom zdravlja Sremska Mitrovica je planirao više aktivnosti : u radnoj organizaciji EATON će biti obavljeni preventivni pregledi radnika u cilju ranog otkrivanja ,sa predavanjem na temu vezanu za Kardiovaskularna oboljenja i faktore rizika koji dovode do ovih bolesti.

You may also like