Sremska Mitrovica – Ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković posetiće Sremsku Mitrovicu i obići Carsku palatu (Sirmijum), stalnu postavku Muzeja Srema i manastir Kuveždin, najavilo je danas Ministarstvo kulture.
U ovoj godini Ministarstvo kulture je finansiralo devet projekata u Sremskoj Mitrovici sa više od 12 miliona dinara.

Podržani su rekonstrukcija krova na crkvi Sv. Petke manastira Petkovica (četiri miliona), kao i nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova na ikonostasu, zidnom slikarstvu, zidnoj dekoraciji i uređenju enterijera crkve Sv. Save u manastiru Kuveždin (blizu šest miliona dinara).

Takođe su podržani dislokacija i konzervacija zidnih slika u kripti na arheološkom lokalitetu 85 Sirmijuma u Sremskoj Mitrovici (milion dinara), konzervacija predmeta od stakla u Muzeju Srema (100.000), stalna istorijska postavka „Srem kroz vekove“ (450.000) i drugi projekti.

You may also like