Sremska Mitrovica – U Sremskoj Mitrovici juče je održana licitacija za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Za 2.400 hektara obradive zemlje, koliko je ostalo od predhodnog nadmetanja, licitiralo je 380 poljoprivrednih proizvođača, a početna cena bila je za 10 % veća od prošlogodišnje. Sredstva prikupljena na taj način grad će kao i do sada ulagati u uređenje atarskih puteva, čišćenje kanalske mreže i poljočuvarsku službu. Na ovogodišnjoj licitaciji na raspolaganju je bilo oko 2.400 hektara obradive zemlje, a za nju se nadmetalo 380 poljoprivrednih proizvođača. Na tim će parcelama u proporcionalnim razmerama biti zasejana pšenica, kukuruz, soja i šećerna repa, a olakšavajuća okolnost je, kažu poljoprivrednici, što ovog puta zemlju zakupljuju na tri godine.

„Velika prednost je to što prvi put zemlja ide na 3 godine u zakup, jedino tako možemo da planiramo setvu za iduću proizvodnu godinu“, kaže Živan Danilović, poljoprivredni proizvođač iz Kuzmina.

Najtraženije lokacije na ovogodišnjoj licitaciji su u sremskomitrovačkom ataru i u atarima sela Laćarak, Martinci i Čalma, gde su, prema rečima nadležnih, parcele i najplodnije. Cenu i ove godine diktira kvalitet oranice, koji se kreće od prve do četvrte klase.

„Pete klase ima samo u Ležimiru, a treće i četvrte u remetskom brdu prema Manđelosu. Ipak, te površine su veličine do 22 hektara pa i na tim parcelama ima preko 13 licitatora“, istakao je Goran Čekerinac, načelnik GU za poljoprivredu.

U Sremskoj Mitrovici javna licitacija poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini održava se već nekoliko godina za redom, sa tim da su ove godine početne cene za 10 % uvećane u odnosu na prošlogodišnje. Podsećamo, prošlogodišnja izlicitirana cena iznosila je 22.000 dinara po hektaru, a ovogodišnje su prema rečima nadležnih premašile i 30.000 dinara.

„40% sredstava koji pripadaju lokalnoj samoupravi biće vraćeni poljoprivredi, kroz šljunčenje atarskih puteva, popravku kanalske mreže i poljočuvarsku službu“, istakao je Vlada Vučenović, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu. Svi poljoprivredni proizvođači zemlju će zakupiti na tri godine. Za prvu godinu plaćaju odmah, a za naredne dve u obavezi su da obezbede bankarsku garanciju.

You may also like