Sremska Mitrovica – U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, Banka Inteza je postojeću ponudu kredita za poljoprivredna gazdinstva – fizička i pravna lica, proširila uvođenjem kratkoročnih i dugoročnih kredita sa subvencionisanom kamatnom stopom.

Kamatna stopa za korisnika pozajmice iznosi osam odsto na godišnjem nivou, a otplata ovih kreditnih modela moguća je u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima, uz veoma fleksibilna sredstva obezbeđenja.

Maksimalan iznos kredita za fizička lica, preduzeća i preduzetnike koji su registrovani kao poljoprivredna gazdinstva iznosi pet miliona dinara, dok je za zemljoradničke zadruge predviđeno finansiranje u iznosu do 15 miliona dinara.

You may also like