Sremska Mitrovica – U ponedeljak, 18. aprila, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu mr sci. dr Tomislav Stantić, prisustvovaće predstavljanju rezultata Istraživanja o kapacitetima lokalnih
samouprava i mehanizama za rodnu ravnopravnost za sprovođenje politike
rodne ravnopravosti u opštinama Vojvodine.
Istraživanje je sprovedeno tokom marta 2011. godine u svih 45 vojvođanskih opština, u organizaciji Centra za podršku ženama i Zavoda za ravnopravnost polova uz finansijsku pomoć Ambasade Kraljevine Norveške.
Cilj Projekta je da raznovrsnim aktivnostima unapredi kapacitete opštinskih tela za rodnu ravnopravnost, tamo gde ona postoje, odnosno da se podstakne i ubrza njihovo formiranje tamo gde mehanizmi još uvek ne postoje.
Samo Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da dokumentuje razvijenost i dosadašnje aktivnosti mehanizama za rodnu ravnopravnost u opštinama Vojvodine kao i da identifikuje kapacitete opština za sprovođenje politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.

You may also like