Kad dečiji osmeh kaže hvala

Sremska Mitrovica – Problemi sa kojima se suočavaju porodice najčešće su : bolesti (fizičke i mentalne), bolesti zavisnosti (alkoholizam i narkomanija), nasilje u porodici, nezaposlenost i sl.
Ovi problemi pogađaju podjednako i roditelje i decu, a oni koji često budu napušteni, zanemareni, čak i zlostavljani su upravo deca. Ovakve situacije nisu novina ni u Sremskoj Mitrovici.
U porodicama koje iz raznih razloga nisu u stanju da vode adekvatnu brigu o deci i koje ne uspevaju da promene način funkcionisanja u porodici, deca budu lišena mogućnosti da u potpunosti odrastaju uz svoje biološke roditelje.
Smeštanje kod najbližih srodnika, u Ustanove za decu bez roditeljskog staranja kao i smeštanje u hraniteljske porodice predstavljaju vid pomoći takvoj deci.
U Sremskoj Mitrovici za decu bez roditeljskog staranja brine Centar za socijalni rad „Sava“
U ovom centru smeštanje dece u hraniteljske porodice funkcioniše dugi niz godina, do sada je u 41 hraniteljsku porodicu smešteno 64 dece.
U Centru za socijalni rad „Sava“ planirano je da u prvoj polovini ove godine bude obavljena obuka za buduće hranitelje i najavljuju da će se više raditi na „specijalizovanom hraniteljstvu“, koje podrazumeva smeštanje u hraniteljske porodice dece sa posebnim potrebama.
Ubuduće hranitelji koji se odluče da vode brigu o deci sa posebnim potrebama moraće, pored osnovne, da pohađaju i dodatnu obuku.
Ova obuka podrazumeva osposobljavanje hranitelja za pružanje intenzivnih, specijalizovanih usluga koje mogu da pomognu u razvijanju samostalnosti kao i sveukupno boljem funkcionisanju dece sa posebnim potrebama.
Na evidenciji Centra za socijalni rad „Sava“ trenutno postoji dvanaestoro dece koja se nalaze u Specijalizovanim ustanovama socijalne zaštite a za neke od njih najbolje rešenje bi bilo da u skorijem periodu budu izmeštena u hraniteljske porodice.
Hraniteljstvo, ili porodični smještaj, predstavlja jedan od vidova zbrinjavanja dece bez roditeljskog staranja.
Kada su u pitanju deca koja su došla iz nesređenih porodica ona su željna porodične topline, i hraniteljska porodica i dete ovakvom odlukom osim pomoći detetu koju pružaju hranitelji i jedna i druga strana dobiju mnogo pažnje i ljubavi.
Od jula meseca protekle godine na adresu Centra za socijalni rad „Sava“ stigla su 32 nova zahteva, i kako kažu zaposleni, to je vrlo pohvalan podatak.
Slađana Carević, koja u Centru radi kao psiholog, istakla je da su veoma ponosni i na hranitelje i na decu, kao i to da je pravo zadovoljstvo što se sve više ljudi raspituje o hraniteljstvu. U dosadašnjim hraniteljskim porodicama nije bilo slučajeva zlostavljanja dece.

You May Also Like