Sremska Mitrovica – Carina na uvoz putničkih automobila od 1. januara smanjena je sa 7.5 na 5 odsto.
Bez obzira na to cene automobila još uvek nisu niže, uvoz automobila se za razliku od prošle godine u ovo vreme smanjio. Sezona uvoza tek predstoji pa je još rano govoriti o tome koliko će cene biti niže.
Mitrovčani, kada je reč o kupovini automobile kažu da u ovoj krizi nije vreme za kupovinu.
U carinskim skladištima cene automobila još nisu snižene, ali očekuju da će biti kada uvoz automobila bude intenzivniji.

You may also like