Sremska Mitrovica – Poreska uprava Srbije podsetila je danas poreske obveznike kojima je odobreno mirovanje duga iz 2008. godine po osnovu doprinosa za zdravstveno odiguranje, da do kraja godine izmire taj dug kako bi im se odobrio otpis iz mirovanja, i da ne bi došli pod udar kamate i prinudne naplate.

Kako je navedeno, Zakonom o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje omogućeno je obveznicima koji imaju dug po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na dan 31. decembar 2008. godine, da podnesu zahtev da im taj dug miruje do 31. decembra tekuće godine.

Ukoliko budu redovno izmirivali tekuće obaveze u periodu od 1.januara 2009. do 31. decembra ove godine, dug za koji je odobreno mirovanje će se 1. januara 2012. godine otpisati.

Ako ne budu redovno izmirivali tekuće obaveze dug za koji je odobreno mirovanje će se vratiti na saldo obveznika sa obračunatom kamatom za tri godine, navedeno je u saopštenju.

You may also like