Sremska Mitrovica – Centar za kontrolu i prevenciju zdravlja, 19. maja prijavio je epidemiju morbila medju članovima dve porodice iz Rume.
U ovoj epdemiji, dosada je obolelo četiri lica od toga su dva laboratorijski potvrdjenana institutu za virusologiju „Torlak“.

Institut za javno zdravlje Srbije dao je obaveštenje da je zaključeno sa 8.5. u Republici Srbiji prijavljeno 280 slučajeva obolevanja od morbila.

Prema ovim informacijama koje ukazuju na pogoršanu epidemiološku situaciju morbila u zemlji, intenzivira se sprovodjenje mera:

-Informisanje zdravstvenih ustanova u Sremu, o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji morbila na teritoriji Srema, epidemiološko istraživanje svakog sumnjivog slučaja i uzimanje uzoraka na laboratorijsko ispitivanje, evidentitanje nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece prema uzrastu i sprovodjenju njihove vakcinacije, uključujući i vanrednu vakcinaciju na terenu, u žarištu epidemije sprovodjenje vakcinacje svih nevakcinisanih osoba u skladu da uzrastom i kalendarom vakcinacije, informisanje nadležne sanitarnr inspekcije radi preduzimanja svih mera iz nadležnosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Potrebno je da stanovništvo redovno vakciniše decu i odaziva se na pozive za vakcinaciju.MMR vakcina je efikasna i bezbedna vakcina i jedina uspešna mera u sprečavanju širenja ovog oboljenje koje može imati ozbiljne posledice na zdravlje.

You may also like