Dozvole za vozača traktora i bicikla sa motorom važe do kraja godine

Sremska Mitrovica – Zamena postojećih dozvola se vrši po isteku vozačke dozvole a najkasnije za pet godina nakon stupanja na snagu novog zakona.

Dozvole za vozače traktora i za bicikl sa motorom PSP (mopede) mogu se zameniti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu novog pravilnika o vozačkim dozvolama. Po isteku ovog roka prestaje važnost ovih dozvola. Kako je novi pravilnik stupio na snagu 20. oktobra 2010. godine i ove dozvole važe odnosno mogu se zameniti do 20.10.2011. godine.

Za staru postojeću kategoriju dobiće se sledeća kategorija:
A kategorija – vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija A, A1, A2, F, AM i M,
V kategorije – vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija V, V1, VE, F, AM i M,
S kategorije – vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija S, S1, V, V1, VE, F, AM i M,
D kategorije – vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D, D1 S, S1, V, V1, VE, F, AM i M,
potvrda o poznavanju saobraćajnih propisa – F, M i AM,
S, D i E kategorije – vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija VE, SE, S1E, DE i D1E,
S i E kategorije – vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija VE, SE i S1E,
V i E kategorije – vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija VE,
Dozvola za vozače traktora – vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija F, M i AM.
Dozvola za bicikl sa motorom (moped) PSP – vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija F, M i AM.

Probna vozačka dozvola za V kategoriju ne podrazumeva pravo upravljanja mopedom, te za ovo vozilo treba polagati ispit za AM kategoriju koji se polaže po starim pravilnicima kao što se ranije polagalo za PSP.

You May Also Like