Sremska Mitrovica – U petak, 01.aprila održaće se ceremonija povodom potpisivanja ugovora o donaciji građevinskog materijala sa prvom grupom od 28 odabranih korisnika u sklopu EU projekta “Podrška izbeglim i interno raseljenim licima u Srbiji”.

Donacija Evropske unije za ovaj projekat iznosi 968,543.52 evra, dok grad Sremska Mitrovica učestvuje sa 23,625.00 evra. Realizaciju ovog projekta je u februaru 2010. godine započela nemačka nevladina organizacija HELP- Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Institucija korisnik projekta je Komesarijat za izbeglice Republike Srbije.

Potpisivanje ugovora je usledilio nakon uspešno završenog odabira korisnika od strane Komisije koju su sačinjavali predstavnici Komesarijata za izbeglice RS, Grada Sremska Mitrovica, UNHCR-a i HELP-a. Nakon potpisivanja ugovora, odabrani korisnici dobiće građevinski materijal u ukupnoj vrednosti od 108.494,56 evra za rekonstrukciju i/ili završetak započetog objekta čime će se omogućiti bolji životni uslovi za 28 porodica izbeglih i interno raseljenih lica i lokalnog socijalno ugroženog stanovništva sa teritorije grada Sremska Mitrovica. Svi podržani korisnici donacije Evropske unije biće u obavezi da ugrade donirani materijal u roku od 90 dana od prijema materijala.

U okviru istog projekta Evropska unija u Sremskoj Mitrovici će donirati i tri kuće socijalno ugroženim izbeglim i interno raseljenim licima u ukupnoj vrednosti od 46.560,00 evra. Do kraja aprila 2011 će biti potpisani ugovori sa još najmanje 11 korisnika donacije u vidu građevinskog materijala.

Potpisivanje će se održati u zgradi Gradske kuće, Svetog Dimitrija 13, Sremska Mitrovica u 11:00 časova.

You may also like