1.aprila počinje upis prvaka

Sremska Mitrovica – Osnovne škole iz Sremske Mitrovice spremne su za upis prvaka u novu školsku 2011-2012.godinu, koji počinje u petak, 01.aprila.
U Osnovnovnoj školi „Boško Palkovljević Pinki “ iz Sremske Mitrovice u petak u 17.30 u prostorijama škole najavljen je dan „Otvorenih vrata“. Roditelji će tada moći da se informišu o radu škole, kao i da se bolje upoznaju sa planom i programom koji se realizuje u radu sa budućim prvacima.
Ove godine u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Sremske Mitrovice novina je, da će prvaci koji se upišu u prvi razred ove Osnovne škole imati priliku da u okviru jednog odeljenja, nastavu za tri predmeta prate na engleskom jeziku.
Na području AP Vojvodine samo dve osnovne škole koriste dvojezičnu nastavu, od kojih je jedna škola iz Novog Sada a druga upravo OŠ „J.J. Zmaj“ iz Sremske Mitrovice.
Za upis deteta u prvi razred potrebno je doneti Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci), samo za dete koje nije rođeno na području Sremske Mitrovice, uverenje o završenom predškolskom pripremnom programu (koju izdaje ustanova u kojoj je dete pohađalo program) i potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu i izvršenoj vakcinaciji.
Nakon podnošenja dokumenata zakazuje se testiranje deteta, koje se obavlja po standardnom testu. Testiranje je individualno i na taj način proverava se spremnost i zrelost deteta za školu.

You May Also Like