Dnevni izveštaj – ispitivanje radioaktivnosti

Dnevni izveštaj univerzitetske Laboratorije za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja
Novi Sad, 28. mart – Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja Univerziteta u Novom Sadu, prethodnih je dana detektovala prisustvo u tragovima radionuklida joda 131 u uzorku aerosola sa lokaliteta na teritoriji AP Vojvodine.
U uzorku padavina, 28. marta 2011. godine, detektovani su tragovi I-131, dok u uzorku aerosola I-131 nije detektovan. Detektovani nivo radioakativnosti je izrazito malog intenziteta, te sasvim izvesno ne ugrožava zdravlje stanovništva.U uzorcima mleka, zelene salate i spanaća sa teritorije AP Vojvodine, nije konstatovano prisustvo radioaktivnosti kao posledica skorašnjeg nuklearnog akcidenta.

Uzorak Radionuklid Koncentracija Aktivnosti

Mleko (Nadalj) I-131 < 0,9 Bq/kg 27.03.2011. Cs-134 < 0,9 Bq/kg Cs-137 <1,0 Bq/kg Zelena salata (Kisač) I-131 < 1,6 Bq/kg 27.03.2011. Cs-134 < 1,4 Bq/kg Cs-137 1,1±0,6 Bq/kg Spanać (Kisač) I-131 < 2,6 Bq/kg 27.03.2011. Cs-134 < 2,3 Bq/kg Cs-137 2,2±0,7 Bq/kg Padavine (Novi Sad) I-131 2 ±1 mBq/m2 27.03.2011. Cs-134 < 0, 8 mBq/m2 Cs-137 < 0, 8 mBq/m2 Aerosol (Novi Sad) 27.03.2011. I-131 < 0,3 mBq/m3 Cs-134 < 0,3 mBq/m3 Cs-137 < 0,2 mBq/m3 U uzorku padavina je izmerena koncentracija aktivnosti I-131 u od 2±1 mBq/m2. Uzorak padavina uzet je sa velike krovne površine Departmana za fiziku u Novom Sadu. Obzirom da je kiša pala posle višednevne pauze, uzorak kišnice u sebi sadrži višednevni fall-out. U ostalim uzorcima nisu detektovani tragovi I-131, niti konstatovane povišene vrednosti radioaktivnosti u odnosu na fon. --

You May Also Like