Sremska Mitrovica – Izvesno je da će 2011.godina biti finansijski jedva izdrživa za većinu nezaposlenih građana a da li će se i koliko država baviti stopom nezaposlenosti za sada možemo samo da pretpostavljamo.
Prema rečima Pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslava Vasina, u Vojvodini trenutno ima oko 200.000 nezaposlenih osoba. Oko 40 odsto nezaposlenih lica je sa završenim prvim i drugim stepenom stručne spreme, a posebno ugroženoj kategoriji pripadaju lica koja imaju preko 50 godina starosti, koja su otala bez posla nakon zatvaranja velikog broja firmi kao i privatizacije. Ovoj kategoriji pripadaju još i žene, Romi, izbegla i raseljena lica kao i visokoobrazovane osobe.
U Sremskom okrugu, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Sremska Mitrovica, u decembru 2010. godine na evidenciji je bilo registrovano 27 977 nezaposlenih lica. Od ovog broja, 13 660 su žene. Od starosnih kategorija, najbrojnija su lica koja imaju između 45-54 godina satrosti.
U Sremskoj Mitrovici u decembru je bilo registorvano 6 565 nezaposlenih, od kojih 3 149 čine žene, a prema ovom podatku može se zaključiti da je broj nezaposlenih žena, koje su uvek bile u prednosti kada je nezaposlenost u pitanju, sada smanjen.
Na teritoriji Sremskog okruga, nezaposlenih lica sa završenim I stepenom stručne spreme ima čak 8 014.
Na nivou Srbije na kraju 2010.godine evidentirano je preko 700 000 nezaposlenih, toliko ima evidentiranih ali broj je sigurno veći jer se mnogi ne nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

You may also like