APR: izmena podataka iz finansijskog izveštaja do 29. aprila

Agencija za privredne registre saopštila je da je 29. april poslednji datum do kada je moguće podneti zahtev za izmenu podataka iz godišnjeg finansijskog izveštaja.

„Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu neće prihvatati zamene dostavljene posle tog datuma, odnosno dalja korekcija podataka biće moguća samo na osnovu izveštaja revizora ili naloga nadležnog državnog (inspekcijskog) organa“, navodi se u saopštenju. Kako se navodi, APR će do aprila završiti preliminarnu zbirnu obradu redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2010. godinu. Ti podaci će biti 9. maja objavljeni na veb adresi www.apr.gov.rs i biće dostupni javnosti u naredne tri godine.

You May Also Like