Akcije Telekoma za dva meseca?

Sremska Mitrovica – Direktor Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetković najavio je da će podela besplatnih akcija preduzeća „Telekom Srbija“ početi najverovatnije za dva meseca.

„Spremni smo da počnemo sa podelom besplatnih akcija iz paketa ‘Telekoma Srbija’. Potrebno je samo da ova kompanija i njeni organi izvrše neophodne tehničke pripreme, utvrde procenu vrednosti kapitala i nominalnu vrednost akcija, da se redefiniše ugovor sa manjinskim vlasnikom ‘Telekoma’, grčkom firmom OTE, čime ‘Telekom’ postaje otvoreno akcionarsko društvo, kako bi se stekli uslovi da se deonice ove kompanije pojave na berzi“, rekao je Cvetković. Cvetković je kazao i da ne postoji precizan rok do kada se podela besplatnih akcija mora izvršiti, ali da je bolje da podela besplatnih akcija „Telekoma Srbije“ i njeno kotiranje na berzi budu što pre.

Upitan da li će usvajanje zakona o restituciji stopirati dalju prodaju firmi koje imaju „stare“ vlasnike, Cvetković je rekao da je Agencija, čim je Vlada Srbije usvojila predlog zakona kojim se rešava pitanje vraćanja imovine oduzete nakon Drugog svetskog rata, čak i pre njegovog usvajanja u parlamentu, „stopirala dalju prodaju firmi koje u svom vlasništvu imaju imovinu koja se potražuje u postupku restitucije“.

You May Also Like