Sremska Mitrovica – Iz Doma Zdravlja Sremska Mitrovica za 31.mart najavili su predavanje dr Petra Borojevića.Predavanje na temu “Riziko faktori za nastanak malignih oboljenja”, organizovano je u okviru meseca porbe protiv malignih oboljenja.Cilj ovog predavanja je da građani steknu ili prošire već postojeća znanja o malignim oboljenjima.
Primarna prevencija malignih bolesti obuhvata sve mere koje sprečavaju nastanak kacinoma. Uopšte, ovaj pojam se odnosi na smanjenje faktora rizika za nastanak malignih bolesti u opštoj populaciji. Postoje dva osnovna oblika strategije u primarnoj prevenciji, a koja se baziraju na činjenicama da je veći broj malignih bolesti potencijalno preventabilan ( mogu se sprečiti). Najpre to je težnja da se smanji broj ljudi koji su izloženi dejstvu supstancijama koje povećavaju rizik za nastanak ovih bolesti npr. merama zaštite protiv kancerogena na radnom mestu i životnoj sredini. Druga je, ali ne manje važna težnja da se na što veći način utiče na svest ljudi da se svojim ponašanjem mogu zaštititi od nastanka raka. Upravo zbog te činjenice ovo predavanje treba da pomogne građanima da čuju o štetnim faktorima koje treba izbegavati i-ili preporuke za promenu načina života koje bi smanji mogućnost nastanka raka tj. karcinoma na minimum kod neke osobe. Nepotrebnmo je napominjati kako rek tj maligni tumor spada među najteže bolesti i kako je ukoliko se pravovremeno ne otkrije i ne leči na adekvatan način skoro u 100% slučajeva smrtonosan.

Predavanje će se održati 31.marta, sa početkom u 11.00 sati u prostorijama Skupštine grada.

You may also like