Vlada Srbije utvrdila je predlog izmena Zakona o porezima na imovinu, kojima se uvodi jedinstvena poreska stopa od maksimalno 0,4 odsto.
Predlogom izmena Zakona o porezima na imovinu, ukida se do sada primenjivano poresko oslobođenje od 70 odsto poreske obaveze, koje je ostvarivano po osnovu broja članova domaćinstva. „Ubuduće će poresko oslobođenje biti 10.000 dinara, u apsolutnom iznosu, za iznose poreskih obaveza koje su iznad 20.000 dinara odnosno 50 odsto za obaveze koje su ispod tog iznosa“, navelo je Ministarstvo finansija.
Poreska stopa od maksimalno 0,4 odsto, kako je saopštilo Ministarstvo finansija, može da bude smanjena odlukom lokalnih samouprava jer je to prihod opština i gradova.

You may also like