Unapređivanje kapaciteta škole

U okviru projekta pod nazivom “Osnaživanje škola za inkluzivno obrazovanje “ u O.Š. “Bosko Palkovljevic Pinki” održana je jednodnevna obuka za nastavnike, članove tima za inkluzivno obrazovanje.Organizator ovog projekta je Ministarstvo prosvete, a obuka u Pinkijevoj skoli organizovana je za šest osnovnih škola iz Sremskog okruga.
Predavači su bili prosvetni savetnici iz Ministarstva prosvete, koji su nastavnicima davali potrebne smernice kako bi što bolje napisali projekat na temu “Unapređivanje kapaciteta škole za upešno uključivanje i kvalitetno obrazovanje dece iz osetljivih grupa”.
Ova tema ujedno predstavlja i cilj ovog projekta a timovi za inkluzivno obrazovanje u saradnji sa svojim kolegama treba da do 21. januara naprave plan, kako unaprediti pružanje usluga deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.
Da li će plan proći, zavisi od Ministarstva prosvete, koji će odlučiti nakon prijema projekata , koji će projekat biti realizovan.

You May Also Like