Ministarstvo trgovine i usluga je uputilo Javni poziv za učešće u akciji „Najbolje iz Srbije 2010“, a pravo na učešće u ovoj Akciji imaju svi privredni subjekti sa područja Republike Srbije i potpuno je besplatno.

Nagrade i priznanja ove godine će se dodeljivati u kategorijama: robni brend, korporativni brend, inostrani i ostale kategorije, a rok za projavljivanje je 10. novembar 2010. godine.

You may also like