Pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj dr Slobodan Puzović obavestio je članove Vlade AP Vojvodine o situaciji povodom izlivanja opasnih materija u Republici Mađarskoj.
Sekretar Puzović je objasnio da se iz fabrike ALUMINIJUMA izlilo se oko 600.000 kubnih metara crvenog mulja koji je opterećen prisustvom opasnih teških metala u reku Markal i do sada su zabeležena četiri smrtna slučaja zbog te do sada najveće ekološke i hemijske katastrofe u Republici Mađarskoj. Mađarske vlasti su preduzele niz mera da veća količina crvenog boksitnog mulja ne dođe do reke Dunav preko njene pritoke. Pošto postoji opasnost da opasne materije preko Dunava dođu i u našu zemlju, Sekretarijat prati novonastalu situaciju i tim povodom je uputio dopis Upravljaču Specijalnog rezervata prirode <> – Javno Preduzeće <> jer se Rezervat nalazi u graničnom pojasu i plavnoj zoni Dunava i Javnom Preduzeću <>, instituciji koja prati kvalitet vode u graničnom pojasu sa Republikom Mađarskom, uz molbu da nadgledaju dalji razvoj događaja i obaveste Sekretarijat o
eventualnim promenama. Pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine je u stanju
pripravnosti da u saradnji sa nadležnom inspekcijom Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja pravovremeno reaguje i preduzme odgovarajuće mere ukoliko se za to ukaže potreba.

You may also like