Javno komunalno preduzeće „Komunalije“, potpuno je spremno za najavljene snežne padavine koje se očekuju ovog vikenda.
Vozila koja će biti korišćena za obavljanje delatnosti zimske službe su pripremljena za čišćenje ulica u opštini Sremska Mitrovica, dovoljna količina soli za zimsku sezonu nabavljena je još krajem oktobra, dok će o održavanju regionalnih puteva brinuti AD „Putevi“.
Ovo preeduzeće sačinilo je operativni program rada zimske službe za 2010/2011. godinu koji za cilj ima ostvarivanje povoljnih uslova za nesmetano odvijanje javnog, gradskog i prigradskog saobraćaja.

Možda Vam se svidi i