Iz Elektrovojvodine najavljuju da uskoro počinje podela  štedljivih sijalica socijalno ugroženima domaćinstvima.

Elektrovojvodina je pripremila 12000 štedljivih sijalica koje će od 20.oktobra biti podeljene kupcima u kategoriji domaćinstva.  To su domaćinstva koja su korisnici materijalnog obezbedjenja , tj socijalno ugrožena domaćinstva.  Pored kriterijuma socijalne ugroženosti, ta domaćinstva  istovremeno treba da su uredne platiše odnosno

da je njihov dug za električnu energiju  manji od 964 dinara a potrošnja u prethodna tri meseca  veća od 100 kilovata mesečno.

Elektrovojvodina će na kućne adrese slati pismena obaveštenja. Domacinstva koja dobiju pismeno obaveštenje moći će u prostorijama svoje elektrodistribucije da preuzme po dve štedljive sijalice.  Na ovaj simboličan nacin Elektrovojvodina se zahvaljuje redovnim platišama iz kategorije socijalno ugroženih osoba I tako javnosti ukazuje na potrebu ali I mogućnost  štednje električne energije.

You may also like