Centar Ministarstva odbrane Srenmska Mitrovica poziva sva lica muškog pola, rodjena 1993 godine, da se jave u prostorije Centra, radi uvodjenja u vojnu evidenciju. Pozivaju se I lica starijih godišta rodjena 1981-1992. Godine, koja iz bilo kojeg razloga do sada nisu uvedena u vojnu evidenciju, da se takodje jave Centru radi uvodjenjau vojnu evidenciju. Uvodjenje u evidenciju vršiće se u vremenu od 24 do 28.01.2011 godine u prostorijama Centra Ministarstva odbrane Sremska Mitrovica, ulica Svetog Dimitrija broj 8, I sprat na šalteru Centra, prema sledećem rasporedu:
24.01.2011 godine – lica čije prezime počinje sa slovom A,B, V, G,D,DJ,E, Ž,Z
25.01.2011 godine – lica čije prezime počinje sa slovom I,J,K,L.LJ
26.01.2011 godine – lica čije prezime počinje sa slovom M,N,NJ
27.01.2011 godine – lica čije prezime počinje sa slovom O,P,R,S,T,Ć
28.01.2011 godine – lica čije prezime počinje sa slovom U,F,H,C,Č,Č,DŽ,Š
Lica koja dolaze na uvodjenje u vojnu evidenciju treba da donesu: ličnu kartu (ukoliko je poseduju), uverenje o državljanstvu Republike Srbije, fotografiju formata za ličnu kartu. U slučaju da lice koje treba da seuvede u vojnu evidenciju nije u mogućnosti da dodje, dužno je da o tome obavesti Centar Ministarstva odbrane I opravda svoj izostanak, jer će u suprotnom biti privedeno. Lice koje boravi u inostranstvu dužno je da se javi nadležnom Diplomatskom konzularnom predsedništvu. Lica koja se ne odazovu podležu kaznenim odredbama člana 126. Zakona o vojnoj ,radnoj I materijalnoj obavezi.

You may also like