Evropska unija preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i grad Sremska Mitrovica finansiraju projekat “Podrška izbeglim i interno raseljenim licima u Srbiji”, čiju realizaciju je u februaru 2010. godine započela nemačka nevladina organizacija HELP- Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Institucija korisnik projekta je Komesarijat za izbeglice Republike Srbije.

U okviru navedenog projekta HELP sprovodi komponente distribucije paketa građevinskog materijala i izgradnje montažne kuće za izbegla i interno raseljena lica.
Korisnici paketa građevinskog materijala mogu biti socijalno ugrožena izbegla i interno raseljena lica sa započetim neuseljivim objektima koji su legalizovani ili su u procesu legalizacije, kao i oni koji poseduju stare i neuslovne objekte kojima je neophodna adaptacija.

Odobrena pomoć biće distribuirana isključivo u vidu građevinskog materijala, u prosečnom iznosu od oko 450.000 dinara (protivvrednost 4.500 EUR). Gotovinskih isplata neće biti.

Za izgradnju montažne kuće mogu konkurisati socijalno ugrožena izbegla i interno raseljena lica koja nemaju rešeno stambeno pitanje, u vlasništvu imaju plac na kome je dozvoljena stambena gradnja, a na njemu nisu započeli gradnju.

Svi zainteresovani potencijalni korisnici sa teritorije grada Sremske Mitrovice detaljne informacije o navedenim komponentama, kao i formulare za prijavu, mogu dobiti na prezentaciji koje će biti održana:

09.12.2010. godine u 11.00 časova

u Sali 1, zgrada Gradske uprave, Svetog Dimitrija 13, Sremska Mitrovica.

You may also like