NSZ pokrenula telefonsku liniju za nezaposlene osobe sa invaliditetom

Povodom 3. decembra, međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Nacionalna služba za zapošljavanje saopštava da je otvorila posebnu liniju za osobe sa invaliditetom pri Centru za zapošljavanje i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, putem koje sve nezaposlene osobe sa invaliditetom i poslodavci mogu dobiti sve neophodne informacije.

Od danas pozivom na broj 011/30 36 228, nezaposlene OSI mogu dobiti sve informacije o postupku prijavljivanja na evidenciju, merama i programima podrške za zapošljavanje koje sprovodi NSZ i mogućnostima za uključivanje u iste, kao i sve informacije oko procene radne sposobnosti.
Ova linija biće dostupna i za poslodavce koji se mogu informisati o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i korišćenje programa finansijske podrške za njihovo zapošljavanje poput: subvencija zarada, refundiranja troškova za prilagođavanje radnog mesta, subvencija za otvaranje novih radnih mesta, programima javnih radova za osobe sa invaliditetom a posebno u oblasti socijalne delatnosti i kulture.

You May Also Like