Na 27.sednici skupštine Grada Sremska Mitrovica bilo je 18 tačaka dnevnog reda i sve su usvojene. Navažnija tačka bio je budžet za 2011 godinu, i on iznosi milijardu i sto šezdeset sedam miliona dinara , za 12% je veći u odnosu na prošlu godinu . Najviše novca ulagaće se u zapošljavanje jer je usvojen Lokalni akcioni plan za zapošljavanje, zatim infrastrukturu i subvencije za poljoprivrednike s ciljem da se grad što više razvije.
Za Program osposobljavanja za samostalan rad u struci, putem volonterskog radnog angažovanja, u gradskom budžetu obezbedjeno je 1,8 miliona dinara.
Tim novcem će se obezbediti posao za 13 lica u toku 12 meseci. Prioritet će, kako je predočeno, imati ljudi koje teže dolaze do posla: osobe sa invaliditetom, mladi do 30 godina, dugorocno nezaposlena lica i Romi.
Lokalni plan upravljanja otpadom usvojen je za narednih 10 godina. Goran Čekerinac načelnik gradske uprave za zaštitu životne sredine istakao je da je akcenat stavljen na reciklažu.
Na sednici je usvojeno uvodjenje samodoprinosa u selu Radenković.

You may also like