Na osnovu programa Kancelarije za inkluziju Roma – Novi Sad, Pokrajinski Sekretarijat za rad zapošljavanje i ravnopravnost polova I nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su konkurs za dodelu sredstava za subvencije za novo zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština na teritoriji AP Vojvodine.
Subvencije za novo zapošljavanje su namenjene poslodavcima-podnosiocima zahteva koji nezaposlena lica romske nacionalnosti, sa evidencije NSZ primaju u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.
Subvencija za novo zapošljavanje odobrava se u jednokratnom iznosu od 200.000 dinara po nezaposlenom licu.
Subvencije ne mogu ostvariti: državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, kao ni oni poslodavci koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema NSZ i Sekretarijatu.

You may also like