Srbija •  24. 10. 2010. | 021

Učenici koji od naredne školske godine upišu gimnazije trebalo bi da rade po novom konceptu obrazovanja, čije su osnovne novine „paket izbornih predmeta“ i opšta matura – zamena za sadašnji prijemni ispit na fakultetima.

Prema rečima pomoćnika ministra prosvete Bogoljuba Lazarevića, taj koncept gimnazijskog obrazovanja baziran je na predlogu Zajednica gimnazija i na novom planu za gimnazije radi komisija Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Predlog podrazumeva da gimnazijalci u prvoj godini nemaju smerove, a za to vreme mogu dodatno da razmisle da li im više „leže“ društvene ili prirodne nauke, rekao je Lazarević. Od drugog razreda uvelo bi se blago usmeravanje ka društvenim ili prirodnim naukama, kroz određeni broj časova iz određenih predmeta, dok je najveća novina predviđena u trećem razredu, rekao je Lazarević.

On je objasnio da bi se u trećem razredu uveli „paketi izbornih predmeta“, koncipirani tako da zbog većeg broja časova prirodnih odnosno društvenih predmeta „vuku“ ka određenim fakultetima. Prema njegovim rečima, biće pet-šest „paketa“ društvenih i prirodnih nauka, u nekima će, na primer, dominirati fizika, matematika, u drugima biologija, hemija, fizika, kombinacije predmeta, što sve čini pokušaje da se kroz sistem izbornih predmeta đaci usmere ka određenim akademskim studijama.

Prosvetni savet traži odlaganje

Zakon predviđa da učenici koji srednje obrazovanje završe opštom maturom mogu da imaju direktnu prohodnost na akademske studije, a da oni koji završe srednju stručnu školu polažu stručnu maturu i imaju prohodnost na visokim strukovnim studijama. Međutim, i đaci iz srednjih stručnih škola mogu imati mogućnost da polazu opštu maturu, rekao je pomoćnik ministra prosvete, navodeći da nijednom đaku neće biti onemogućen pristup akademskom obrazovanju.

„U praksi bi to trebalo da znači da će sadašnji prijemni ispit na fakultetima biti zamenjen opštom maturom, s tim što će učenici koji se budu opredeljivali za umetničke fakultete i dalje polagati prijemne“, rekao je Lazarević.

Nacionalni prosvetni savet (NPS), međutim, predložiće da se rad na reformi gimnazija produži za još jednu godinu i da prva generacija gimnazijalaca počne da uči po novim nastavnim planovima i programima od 1. septembra 2012. godine, umesto od sledeće jeseni, rekla je predsednica saveta Desanka Radunović.

http://www.021.rs/Info/Srbija/Matura-umesto-prijemnog-za-fakultet.html

You may also like