Prosečna septembarska neto plata u iznosu od nešto više od 31 hiljade dinara bila je dovoljna za kupovinu proizvoda sadržanih u tzv. potrošačkoj korpi, koja je „težila“ oko 25.700 dinara. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Sremskoj Mitrovici za treći kvartal 2010.godine porosečna zarada iznosi 31.187,00 dinara.

I dok su porodice sa jednom zaradom samo statistički uspele da „pokriju“ vrednost potrošačke korpe ako porodicu sa jednom platom čini samo jedan član, jednočlana penzionerska domaćinstva sa prosečnom penzijom od 20.800 dinara , nisu mogla podmiriti sve potrebe sadržane u potrošačkoj korpi .Penzionerima je nedostajalo oko 4.800 dinara, odnosno iznos penzije je za 18,7 odsto bio manji od vrednosti potrošačke korpe. Dvočlana penzionerska domaćinstva sa dve penzije (41.600 dinara) uspela su da podmire septembarski egzistencijalni minimum koji je iznosio 34.150 dinara, te im je preostalo blizu 22 odsto iznosa penzije.

You may also like