JP „Toplifikacije“ još uvek ima problem sa naplatom dugovanja.Još sa početkom grejne sezone „Toplifikacije“
Je sudu podnelo tužbe za oko 150 potrošača. Reč je o potrošačima koji grejanje nisu plaćali 6 do 7 godina i koji su već isključeni sa daljinskog sistema, ali i dalje nisu izmirili svoje obaveze.Samo dug od 4 miliona dinara duguju 23 potrošača zajedno, dok je ukupan dug Mitrovčana za grejanje stambenog i poslovnog prostora preko 60 miliona dinara.Iz „Toplifikacija“ poručuju da se od tužbi može odustati ukoliko građani sklope protokol o plaćanju duga.

You may also like