Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj su i za školsku 2010/2011. godinu pokrenuli aktivnosti za realizaciju programa pod nazivom „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini.

U cilju razvijanja i unapređivanja rada u oblasti zaštite životne sredine u vaspitno obrazovnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine raspisan je  javni poziv, kako bi se doprinelo razvoju odgovornosti dece, mladih i odraslih da prihvate i snose odgovornost za korišćenje prirodnih i kulturnih potencijala sredine u kojoj žive.

Predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, učenički domovi uključeni u program, imaju mogućnost da nizom različitih aktivnosti doprinesu razvijanju aktivnih metoda učenja/nastave, razvijanju sposobnosti za timski rad, takmičarski duh, ali i

komunikativnost, poštujući interaktivnu i kooperativnu komponentu u radu.

Ove godine, posebna pažnja će biti usmerena na vrednovanje projekata koji će razvijati saradnju sa lokalnim sredinama  i imati zajedničke aktivnosti ne samo u vaspitno obrazovnim ustanovama nego i na javnim mestima.

Podsetimo da je Omladinski klub grada Sremska Mitrovica ove godine već počeo sa sličnim akcijama kada su krajem septembra školama Triva Vitasović Lebarnik iz Laćarka, Sveti Sava i Slobodan Bajić Paja iz Sremske Mitrovice dodelili kontejnere za PET ambalažu. Ovaj projekat je značajan jer je potrebno da se ekološka svest mladih podigne na veći nivo i da ubuduće školska dvorišta budu čista bez plastične ambalaže.

You may also like