Danas je počela distribucija štampanog materijala u kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, saznajemo u zavodu.
Preko ovog materijala zatvorenici će moći da se informišu o pravima i obavezama tokom izvršenja zatvorske kazne i lakše upoznaju sa načinom života i rada u zatvorima, najavljeno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.
Ovaj projekat započet je na preporuku Saveta Evrope, a Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ga je realizovala u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji.

You may also like