U četvrtak, 18. novembra 2010. godine, u 12.00 sati, predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić posetiće Javno preduzeće „Vojvodinašume“- Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“.
Program posete započeće u Šumskoj upravi u selu Morović. Nakon okupljanja u Šumskoj upravi Morović, predviđen je obilazak Semenskog centra za doradu žira i plantaže topole i hrasta lužnjaka.

You may also like