Javno Komunalno Preduzeće ,,Toplifikacije,, ove godine je ranije počelo sa isporukom toplotne energije i to 6 oktobra .Inače je uobičajeno da grejna sezona počne 15 oktobra ali zbog vremenskih uslova ove godine je počela ranije.Građani Sremske Mitrovice Toplifikaciji duguju oko 60 miliona dinara.

Direktor Javnog komunalnog preduzeća “Toplifikacije“ Slavko Sredojević rekao je da su neredovnim platišama poslate opomene za neplaćene račune i to korisnicima koji imaju dugovanje preko 20.000 dinara .

Građani koji nisu izmirili svoja dugovanja rok za plaćanje računa je do kraja  meseca oktobra a ako to ne urade slede isključenja.

Neplaćeni računi neće uticati na redovnu isporuku ostalim korisnicima i funkcionisanje ovog javnog preduzeća  rekao je Direktor Javnog komunalnog preduzeća “Toplifikacije“ Slavko Sredojević.

Možda Vam se svidi i