U Ministarstvu omladine i sporta, Fonda za razvoj AP Vojvodine i Pokrajinskom sekretarijatu za rad u toku su konkursi za finansiranje projekata i kreditiranje.

U Ministarstvu omladine i sporta lokalne samouprave i ustanove (škole i javna preduzeća) mogu izvršiti prijavljivanje projekata za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije sportskih objekata u 2011. godini. Rok za prijavu projekta i dostavljanje dokumentacije za ovaj konkurs je 15. novembar 2010.godine.

Fond za razvoj AP Vojvodine raspisao je konkurs za dugoročno kreditiranje izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta u oblasti poljoprivredno-prehrambene proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine.

Realizacija Konkursa sprovodiće se u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije.

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova kao nosilac programa „Integrisana kvalifikaciona šema“ objavio je javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predmet Javnog poziva je odabir seoskih udruženja žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima će se dodeliti kompjuter.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju neprofitne organizacije, udruženja građana/ki, udruženja žena, aktivi žena, koje su registrovane u skladu sa Zakonom, koje imaju sedište u seoskim sredinama na teritoriji AP Vojvodine i koje u svom delovanju imaju za cilj unapređenje položaja žena na selu.

Rok za podnošenje zahteva Pokrajinskom sekretarijatu za rad je 30.10.2010. godine

You may also like