Rezultati plivačke lige

Sremska Mitrovica – Rezultati plivačke lige u muškoj I ženskoj kategoriji:

Do 8 godina:

1.mesto Sara Gavrilović

Od 9 – 10 godina:

1. Ognjen Ćulibrk 1. Lana Gavrilović
2. Ivan Roman 2. Kristina Uzelac
3. Jovan Radmanović

Od 11 – 12 godina:

1. Stefan Galić 1. Anja Vidović

Od 13 – 14 godina:

1. Radovan Čikić 1. Ana Plavšić
2. Luka Golubović 2. Aleksandra Nikolić
3. Zoran Bukovac 3. Anđela Bojić
4. Uroš Ćulibrk

Od 15 – 25 godina:

1. Miloš Starčević
2.Jovanović Ivan
3. Milan Mirnić
4. Vladimir Vukadin
5. Miloš Nikolić

Od 25 – 40 godina:

1. Dušanka Gavrilović
2. Mirjana Cingeli

You May Also Like