Sremska Mitrovica – Koncert „Vino i gitare“ koji je trebao da se odeži danas u pozorištu „Dobrica Milutinović“, okazuje se, kažu organizatori ovog koncerta, Centrar za kulturu „Sirmiumart“.

You may also like