Sremska Mitrovica – Centar za kulturu „Sirmijumart“, povodom organizcije Prvog festivala poezije mladih pesnika „Mašta i snovi“, raspisao je konkus za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Konkurs nije tematski i omogućuje mladim pesnicima apsolutnu slobodu umetničkog izraza.

Uslovi takmičenja:
– Jedan autor može poslati najviše tri pesme, dužine do 24 reda
– Pesme se šalju u tri primerka, u kucanoj formi
– Pesme potpisati šifrom, a rešenje šifre sa svim podacima (ime, prezime, tačna adresa, broj telefona, razred, škola) dostaviti u posebnoj zatvorenoj koverti
– Dibijeni tekstovi pesama se ne vraćaju
– Sve radove dostaviti do 15. marta 2011.godine na adresu:
Centar za kulturu „Sirmijumart“
Vuka Karadžića 10
22000Sremska Mitrovica
sa naznakom za – Pesnički konkurs
Najuspešnije radove, Stručni žiri će svrstati u tri kategorije
od I do IV razreda
od V do VIII razreda
kategoriju srednjoškolaca
a autori će steći pravo učešća na Prvom festivalu poezije mladih pesnika „Mašta i snovi“, koji će se organizovati od 10-12. maja 2011.godine u Sremskoj Mitrovici.

Najuspešniji autori (po jedan iz svake kategorije) biće nagrađeni i vrednim nagradama, (za učenike osnovnih škola – komplet knjiga, za srednjoškolce 10 – dnevni paket aranžman letovanja u Grčkoj za jednu osobu u sezoni 2011.) a svi uspešni radovi biće objavljeni u Zborniku prvog festivala.

You may also like