9. FESTIVAL GUDAČA organizuje Muzička škola “Petar Krančević” Sremska Mitrovica pod pokroviteljstvom
Pokrajinskog sekretarijata za kulturu!

FESTIVAL GUDAČA
Od vremena svog osnivanja 1962. godine, Muzička škola “Petar Krančević” je nastojala da redovno prati sve procese muzičkog života Republike, njihovu evoluciju, procese vezane za saradnju matične škole i drugih škola na nivou pokrajine i Republike, kao i procese koji su se odnosili na organizaciju muzičkih manifestacija u saradnji sa drugim ustanovama u Republici. Smelim početkom i utemeljenjem osnovnih pedagoških ciljeva međunarodnog “Festivla gudača” tradicija njegovog razvoja je konstantna, od četiri “Međuokružne smotre violine” od 1998. do 2002. godine, nakon čega ova manifestacja prerasta u festival gudača, od 2003. godine do danas jedinstven u AP Vojvodini, Republici Srbiji i na području zapadnog Balkana. “9. Međunarodni Festival gudača” u periodu od 25. – 29. maja 2011. godine okuplja u Sremskoj Mitrovici preko 400 takmičara iz preko 50 muzičkih škola i akademija Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne gore, Rumunije kao i preko 300 vrsnih muzičkih pedagoga i preko 1000 posetilaca, prijatelja Festivala. Svi ovi mladi ljudi su se okupili u Sremskoj Mitrovici sa ciljem:

Objedinjavanja znanja, umeća, vešina i dostignuća mladih jugoistočne Evrope,

Isticanja i promovisanja virtuoznosti na gudačkim instrumentima, kreativnosti izražene jezikom muzike, kulturne individualnosti i tradicije,

Izražvanja muzikom kao univerzalnim jezikom komunikacije u jugoistočnoj evropi.
Umetnički kvalitet kojim odiše 9. Međnarodni Festival gudača, okupljanje mladih talenata celog regiona u Sremskoj Mitrovici, AP Vojvodini i Republici Srbiji, promocija muzike kao jezika komunikacije, razumevanja i saradnje mladih regiona, konstantno promovisanje kvalitetnog pedagoškog pristupa u radu sa decom u problematici savremene nastave u muzičkim školama i nadasve profesionalna organizacija svakako predstavljaju parametre pomoću kojih “Festival gudača” jeste nezaobilazna stanica na putu razvoja mladih umetnika regiona! Stoga, poštovani gosti, dragi prijatelji!, neka Vas pozitivan duh manifestacije, prelepi zvuci instrumenata, dobra organizacija, prijatna lica, osmesi organizatora i domaćna, lepa reči nadasve pružna ruka prijateljstva, ispune u dane boravka na Festivalu gudača.
“Grad gudačkih instrumenata”!
Festival gudač ste Vi, te stoga dobrodoši!
Na mnogaja ljeta! Srdačno i sa poštovanjem!

Jovanka Ivanić
direktor, Muzička škola “Petar Krančević“
Direktor 9. Međunarodnog festivala gudača 23.05.-29.05.2011.
www.krancevic.com
festivalgudaca.sm@gmail.com

You may also like