Smotra likovnog stvaralaštva

Sremska Mitrovica – U četvrtak, 18. septembra sa početkom u 19:00 časova Ustanova za negovanje kulture „Srem“ u Carskoj palati organizuje 11. Smotru likovnog stvaralaštva amatera.

Na 11. Smotri likovnog stvaralaštva amatera grada Sremska Mitrovica jedan autor može da učestvuje sa najviše dva rada, adekvatno opremljena, pod uslovom da nisu starija od dve godine (2012. i 2013) i da nisu ranije učestvovala na smotri.

Na Smotri mogu da učestvuju radovi u svim vidovima likovnog izražavnja (slikarstvo, vajarstvo, grafika, primenjena umetnost, fotografija, karikatura…)

Radovi koji učestvuju na Smotri po gabaritima i težini moraju da odgovaraju lakom transportu i uslovima za izlaganje. Bez obzira na umetnički kvalitet, svaki rad koji ne zadovolji ove uslove biće diskvalifikovan.
Radovi se mogu doneti u Ustanovu za negovanje kulture „SREM“, ulica Vuka Karadžića 10, od 18. avgusta do 6. septembra, u intervalu od 10:00 do 14:00 časova.

Nakon smotre likovnog stvaralaštva amatera grada Sremska Mitrovica sledi:
13. Smotra likovnih stvaralaca Srema (Zonska smotra) u Rumi, 4. oktobra 2014. i 15. Smotra likovnih stvaralaca Vojvodine, Sremska Mitrovica ili Palić, 2. ili 9. novembara.

You May Also Like