Sremska Mitrovica – Udruženje „Šta hoćeš“ raspisuje nacionalni konkurs za originalni ekološki angažovani umetnički rad na temu klimatskih promena „Planeta ART“ 2014.

Pozivaju se mladi umetnici, starosti od 16 do 30 godina, da svojim ekološki angažovanim radom pošalju originalnu poruku o klimatskim promenama, posledici zloupotrebe prirodnih resursa.

Raspisan konkurs jeste za najbolji ekološki angažovani umetnički rad u sledećim umetnostima i formatima:
1) literarna umetnost: kratka priča ili pesma dužine do 1 kucane strane (do 3.000 slovnih znakova sa razmacima);
2) vizuelna umetnost: crno-beli crtež rukom;
3) muzička umetnost: akustična pesma u izvođenju autora ili dua (do četiri minuta trajanja, tekst može biti i na srpskom i na engleskom jeziku).

Pravo učešća:
1) Konkurs je otvoren za sve umetnike, građane Srbije, starosti od 16 do 30 godina, pod uslovom da dela koja budu prijavljena na konkurs nisu ranije predstavljena javnosti u vidu zvaničnog izdanja.
2) Svaki autor može na konkurs poslati samo jedno originalno delo u jednom umetničkom formatu.
3) Pravo učešća na konkursu za literarnu i vizuelnu umetnost imaju autori koji su spremni da svoj rad izlože javnosti i obrazlože.
4) Pravo učešća na konkursu za muzičku umetnost imaju muzičke grupe i autori koji imaju repertoar od najmanje pet originalnih autorskih pesama i spremnost da nastupe u akustičnoj postavci u trajanju do 25 minuta.
5) Svi autori moraju biti spremni da posvete jedan dan putovanju u Obrenovac i učešću u koncertnoj dodeli nagrada.

Dostavljanje i formati radova
1) Radovi se dostavljaju isključivo u elektronskoj formi na adresu 350brenovac@gmail.com s naznakom „PlanetART – umetnost“ (npr. „Pokrenimo planetu – muzička umetnost“) u sledećim formatima:
– literarna umetnost: MS Word (.doc ili.docx), pisma su ravnopravna;
– vizuelna umetnost: kompresija JPEG (.jpg), format papira A4, rezolucija 300 dpi;
– muzička umetnost: demo snimak u MP3 (.mp3) kompresiji, minimum 128 kbps, 44.1 kHz, kvalitet snimka nije presudan, pesma može biti snimljena uživo bilo kojim prenosnim uređajem, bitno je da se čuje i jasno odražava ideju autora.
2) Svi autori/grupe autora su dužni da uz radove dostave svoju kratku biografiju s fotografijom i kontakt koordinatama.

Nagrade
Po tri odabrana autora radova u svim umetnostima dobiće sledeće novčane nagrade:
1. nagrada: 8.000 RSD
2. nagrada: 7.000 RSD
3. nagrada: 6.000 RSD

Rok
Konkurs je otvoren od 1. do 31. avgusta. Datum dodele nagrada i nastupa autora biće naknadno određen.

You may also like