Sremska Mitrovica – Predstava „PR ili POTPUNO RASULO” Egona Savina je na repertoaru mitrovačkog pozorišta 18.oktobra u 20 sati. U predstavi igraju: Boris Isaković, Dušanka Glid Stojanović, Branko Cvejić, Predrag Ejdus, Maša Dakić.

Ova komedija bavi se odnosom politike i pozicije nezavisnog intelektualca. Na jednoj strani je lukavi, vešti P.R. političke partije koja je u vlasništvu srpskog tajkuna; u njegovoj partiji više nema nekompromitovanih članova i zato kreće u potragu za nezavisnim intelektualcem, vrstom koja se u Srbiji smatra naivnom, principijelnom i finansijski ugroženom. Odabira vizantologa za čiji naporni rad čak ni njegova porodica nema razumevanja i daje mu mefistofelovsku ponudu koju ovaj ne može da odbije. Naučnik pristaje da bude kandidat na sledećim političkim izborima, ali u naivnoj veri da će njegov angažman u politici doneti koristi svim građanima. Međutim, čim stupi u svet politike, videće da se radi o paralelnoj stvarnosti u kojoj žive ljudi iz politike i, naravno, pokleknuće. Njegov identitet se menja dnevno, zavisno od istraživanja javnog mnjenja i želja ciljnih grupa. U tom neprekidnom grotesknom prilagođavanju rezultatima istraživanja, on potpuno gubi svoj identitet, što dovodi do nerazrešivog sukoba unutar porodice, ali i gubitka inelektualne časti i integriteta. Nekoliko dana kasnije, međutim, javno mnjenje želi bradatu ženu za predsednika te naš intelektualac, sažvakan i ispljunut od politike ostaje sam, ne shvatajući gde je pogrešio.

You may also like