Zakazana sednica Skupštine grada

Sremska Mitrovica – U ponedeljak, 21. januara u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XXXI sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
2. Predlog odluke o izradi pdr za podsistem za navodnavanje „Petrovci“ deo regionalnog sistema za navodnavanje Srem-Zapadni Srem,
3. Predlog odluke o određivanju pravca pružanja državnih puteva kroz Grad Sremska Mitrovica i naseljeno mesto Laćarak,
4. Predlog odluke o utvrđivanju naziva ulica i zaseoka u naseljenim mestima Grada Sremska Mitrovica i u Gradu Sremska Mitrovica,
5. Predlog odluke o izmeni odluke o radnom vremenu Apoteke Sremska Mitrovica,
6. Predlog programa održavanja čistoće na javnim površinama za 2019. godinu,
7. Predlog programa za održavanje i uređenje Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici za 2019. godinu,
8. Predlog programa održavanja parkova, zelenih i rekreacionih površina sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2019. godini,
9. Predlog programa održavanja lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2019. godinu (letnje, zimsko i vraćanje u prvobitno stanje i horizontalna i vertikalna signalizacija),
10. Plan i program poslovanja za 2019. godinu „Sirmijum puta“ doo Sremska Mitrovica,
11. Predlog zaključka o pokretanju postupka prenosa prava javne svojine sa Grada Sremska Mitrovica na Republiku Srbiju, bez naknade,
12. Predlog zaključka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu Telekomu Srbija,
13. Izbori i imenovanja.

Pročitajte još