Poreska uprava Sremska Mitrovica zapošljava inspektora

Sremska Mitrovica – Poreska uprava Republike Srbije 28. septembra raspisala je javni konkurs za prijem 100 poreskih inspektora, jedno od slobodnih radnih mesta u konkursu navodi se u Sremskoj Mitrovici.

Radno mesto: analitičko-poreski poslovi terenske kontrole, u zvanju mlađi poreski inspektor-osnovna funkcija, Filijala B Sremska Mitrovica, Odeljenje za kontrolu, Odsek za terensku kontrol
– 1 izvršilac;

Opis poslova radnog mesta:Obavlja najjednostavnije poslove terenske kontrole javnih prihoda kod pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, kontrole uslova za dodeljivanje PIB-a, kontrole otpreme akciznih proizvoda, fiskalizaciju kasa i stolova za igre na sreću, učestvuje u popisu robe kod poreskih obveznika; izrađuje zapisnike i nacrte rešenja o izvršenoj kontroli, odgovoran je za tačno i blagovremeno ažuriranje podataka o kontroli u aplikaciji terenske kontrole; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od 1 godina; osposobljenost za rad na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost, deo Zakona o porezima na imovinu koji reguliše porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava), Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku – proveravaće se pismeno (putem testa) i usmeno (razgovorom); veština rada na računaru – praktičnim radom na računaru; stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – usmeno (razgovorom).
Pored Sremske Mitrovice, poreski radnici su traženi i u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Lazarevcu, Leskovcu, Pančevu, Jagodini, Kraljevu, Boru, Užicu, Somboru…

Svim kandidatima koji budu izabrani biće omogućeno usavršavanje kroz obuku.

Pročitajte još