Kraj kupališne sezone?

Sremska Mitrovica – O Odluci gradske uprave o zabrani kupanja na Gradskoj plaži, kao i o kraju kupališne sezone danas će razmatrati na gradskom veću.

S obzirom da je nivo reke Save kod Sremske Mitrovice još uvek visok, kao i činjenice da velika količina kako biološkog tako i drugog otpada pluta rekom, velike su šanse da će Odlika o zabrani kupanja na gradskoj plaži i dalje ostati na snazi.

Table koje upozoravaju sve posetioce plaže da je kupanje u reci zabranjeno još uvek stoje postavljene na nekoliko lokacija na Gradskoj plaži, a prema informacijama komunalne policije oni i dalje sprovode kontrolu poštovanja ove zabrane kao i sankcionisanje nepoštovanja iste.

Zvanične informacije o produžetku ii ukidanju Odluke o zabrani kupanja na Gradskoj plaži, kao i o eventualnom kraju kupališne sezone biće poznati sutra.

Reka Sava prema rezultatima najnovije analize vode na Gradskoj plaži ne odgovara zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje

Pročitajte još